Vedlikeholdstrening

Målgruppe: Utrykningspersonell i brannvesen, helseforetak og frivillige organisasjoner som utrykningskjøring som en del av sin tjeneste


I den nye utrykningsforskriften som trådte i kraft 1. juli 2009, er det lagt klare krav til etater, foretak eller organisasjoner som har utrykningskjøring som en del av sin tjeneste. Aktørene er nå pålagt å legge til rette for utrykningsøvelse som en del av sitt interne HMS-system. Hver enkelt etat, foretak eller organisasjon skal også utarbeide en intern instruks for hvordan slik vedlikeholdstrening skal gjennomføres.

Det kreves da at denne treningen må være i samsvar med § 37 i utrykningsforskriften, og at
det må være godkjent instruktør* med og veilede under treningen.

*utrykningsinstruktør godkjent av vegdirektoratet


I denne sammenheng tilbyr Kongsberg Brann og redning utleie av instruktører til vedlikeholdstrening og videreutvikling av utrykningskompetanse til etater, helseforetak og organisasjoner som har utrykningstjeneste som en del av sin virksomhet. Våre instruktører har flere års erfaring med utrykningsopplæring, og har god erfaring med slike oppfriskningskurs

Innhold:

  • Felles teorikurs for alle deltakerne.
  • Praktiske utrykningsøvelser.

I henhold til gjeldende forskrift, vil hver enkelt etat, foretak eller organisasjon få utstedt dokumentasjon for gjennomført vedlikeholdsøvelser, samt planer for systematisk trening.

Kravene til oppbevaring av øvelseslogger og all nødvendig kontakt med politidistrikter og vegdirektoratet står kursarrangør ansvarlig for.

Kontaktinformasjon

32 86 60 00
kurs.brann@kongsberg.kommune.no

Postadresse:
Kongsberg Brann og redning
Postboks 115
3602 Kongsberg

Besøksadresse:
Kongsberg Brann og redning
Sportsveien 6
3615 Kongsberg

 

Om 160kurs.no

Kongsberg Brann og redning har vært arrangør av utrykningskurs siden 2005, og har i denne tiden utdannet brann- og ambulansepersonell primært fra eget nærområde.

Ettersom den nye utrykningsforskriften ser ut til å redusere antall arrangører, velger vi nå å utvide tilbudet og vårt virksomhetsområde.