Ansatte

 

Tore Rakvåg

Undervisningsansvarlig

Tore er undervisningsansvarlig ved Kongsberg Brann- og Redning utrykningsskole. Han har jobbet som brannkonstabel på Kongsberg i 15 år, og har lang fartstid som utryknings-sjåfør for både tunge kjøretøy og mindre, lettere biler. Siden 2005 har Tore også jobbet som vikar i ambulansetjenesten i Buskerud, og kjenner derfor også godt til utfordringene i prehospital tjeneste.

I 2004 gjennomførte Tore instruktørutdannelse ved Politihøgskolen og har siden den tid utdannet mange fra både brann- og ambulansetjenesten.

Mobil: 409 17 543   E-post: tore.rakvag@kongsberg.kommune.no

 

 

 

 

Jørn-Vidar Johansen

Instruktør

Jørn-Vidar har jobbet ved Kongsberg brann og redning siden 2009. Han jobber  her som branninspektør og brannkonstabel. Fra tidligere har Jørn-Vidar 8 års  erfaring som yrkessjåfør.

Jørn-Vidar gjennomførte instruktørutdannelsen ved HINT (Høgskolen i Nord-  Trøndelag) i 2012/2013

 

 

Mobil: 962 23 286  E-post: jorn-vidar.johansen@kongsberg.kommune.no

 

 

 

Bjørn Tore Kløvstad

Instruktør

Bjørn Tore har jobbet ved Kongsberg brann og redning siden 2005. Han jobber her som brannkonstabel og har mange år erfaring fra bilbransjen.

Bjørn Tore gjennomførte instruktørutdannelsen ved HINT (Høgskolen i Nord-  Trøndelag) i 2014/2015

 

 

Mobil: 92248122    E-post: bjorn.tore.klovstad@kongsberg.kommune.no

 

En nettside fra Fjellvann